Aksjonsevaluering og veien videre i Bondelaget

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesstyret og lokallagslederne i Oppland tok pause fra våronna og oppsummerte siste ukers hendelser sammen med 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

Jordbrukets forhandlingsutvalg la stor vekt på den aktive bonden i sitt krav. Et krav som tok utgangspunkt i den nylig framlagte Landbruksmeldinga.

Når tilbudet kom, følte flere fra jordbruket en resignasjon, sa Brita. Blant annet virket det umulig å beholde effektiviseringsgevinsten. Ingen ting vokser til himmels, nå må Finansdepartementet skjønne at det er forskjell på å produsere spiker og å produsere mat, mente flere av lokallagslederne.

2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.Brita er spesielt bekymra for rekrutteringa og kapitalsituasjonen. Den siste uka har jeg hørt fra flere at de ønsker å kvitte seg med leid kvote og leid jord. Det er første gangen jeg har hørt noen vil redusere kvota si.

Aksjonene

Når det først ble brudd, har organisasjonen vist seg fra sin beste side, sa Brita. Aksjonene var vel regisserte, vi har lokallag på hvert et nes, og aksjonene har pågått over hele landet. Støtten blant folk flest har også vært svært positivt. Det har vært helt fantastisk å gå rundt i Oslo med Bonde-t-skjorte den siste tida, sa hun.

Aksjonene fikk en verdig avslutning med markeringa i Oslo. Brita takket de tillitsvalgte og ansatte i Oppland for innsatsen.

Ole Wilhelm Skundberg hilste fra medlemmene i Snertingdal Bondelag med å gi honnør til både forhandlingsutvalget og aksjonsregissøren. Det har vært moro å være en del av dette, sa han.

Det er tydelig at kommunikasjonsavdelinga er blitt styrket, sa Gjermund Lyshaug fra Torpa. Dette har gitt resultater, blant annet terningkast seks fra mediehold.

Fra traktoraksjonen på Gjøvik. Foto: Tåle Willerud

Veien videre

Forhandlingsintituttet sier at tilbudet nå går til Stortinget. Neste korsvei for oss nå er høstens Statsbudsjett og diskusjonen om tollvernet. Omfanget av importen øker. Dette er urovekkende, spesielt for mjølk og storfekjøtt. Vi mister innenlandsk volum.

Tollvernet er av så stor betydning at politikernes vilje til å gjøre noe med det viser deres vilje til fortsatt ha norsk matproduksjon, sa Brita.

Fylkesleder Trond Ellingsbø samt flere lokallagsledere mente det nå var på tide å gi makteliten i Ap beskjed om at vi ikke klarer å oppfylle ønskene i Landbruksmeldinga for de virkemidler de har tilbydt oss. 

Veien videre blir en viktig sak under årsmøtet i Norges Bondelag som går av stabelen på Lillehammer 13.-14.  juni.

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere