Aksjon fra Sortland

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Sortland Bondelag aksjonerte på Kleiva Landbruksskole

Bildene er fra Kleiva landbruksskole med grønnruss.

Grønnrussen viser sin støtte til bøndene.

Dette mener grønnrussen om statens tilbud.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere