Aksjon brødstopp i Bodø

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Bodin Bondelag sammen med styret i Nordland Bondelag arrangerte aksjon brødstopp på Prix i Bankgata i Bodø i dag

Det ble en vellykket aksjon fra Bondelagets side, mange positive tilbakemeldinger fra kunder som var innom butikken. Som plaster på såret fikk de gratis pølse når de kom ut av butikken.

Styremedlemmer i Nordland Bondelag Jan Gunnar Eilertsen og Tove Mosti Berg er klar til aksjon

Medlemmer av Bodin Bondelag er klar til å kjøpe brød

Styreleder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad blir intervjuet av pressen som var til stedet under aksjonen

Styremedlemmer i Nordland Bondelag venter på at kundene skal komme ut av butikken, klar med pølser

Pølser til kundene, som plaster på såret.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere