59 grader Topptur skapte blest om studieretning Naturbruk

Av Inger J. Stensrud Haug,
  • Tips en venn om denne siden

60 elever fra de tre naturbruksskolene i Buskerud var samlet til konkurranse og en annerledes utedag på Kongsberg tidligere i mai. Målet med dagen var å skape blest om Naturbruk som studieretning.

Det var elever fra de tre naturbruksskolene ved Kongsberg vgs. avdeling Saggrenda, Rosthaug vgs. avd. Buskerud og Ål vgs. avd. Fjelllandbruksskolen på Lien som stilte til dyst. Konkurransen var lagt opp med ni oppgaveposter som krevde helt forskjellige ferdigheter og var lagt mellom skiheisen på Kongsberg til Knutehytta under Jonsknuten. Her skulle Naturbruks elevene få prøvd ferdighetene sine i praksis!  

Lagene fikk brynt seg på alt fra viltkunnskap, skyting, traktorkjøring, bedømming av sau til klatring. Det var Rosthaug som stakk av med seieren til slutt. Gratulerer til Rosthaug!

Arrangøren av Skogselskapet i Buskerud og Bondelaget var en av flere organisasjoner som støttet opp om aktivitetsdagen og profileringen av Naturbruk som studieretning. Primus motor for å få til denne dagen var Karl Henrik Bjerke, prosjektleder for Velg Naturbruk (les mer på www.velgnaturbruk.info)

- Dette handler selvfølgelig mye om rekruttering til skolene, men også om å fortelle dere i media og andre at det kanskje ikke står så ille til med næringen som alle skal ha det til, mener prosjektleder Karl Henrik Berke fra Skogselskapet i Buskerud. (laagendalsposten.no).

 

 

Her kan du lese mer om aktivitetsdagen på disse linkene:

Laagendalsposten: http://laagendalsposten.no/nyheter/hvor-mye-veier-egentlig-denne-1.7884538

Rosthaug videregående, hjemmesider: http://www.rosthaug.vgs.no/Modules/Newsarticle.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=22751&Category.ID=2798

Kongsberg videregående, hjemmesider:

 http://www.kongsberg.vgs.no/Modules/Newsarticle.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=22780&Category.ID=1833

 

 

 

Erstatning ved avlingssvikt

Vi er inne i en periode med lite nedbør, tørke og økt sannsynlighet for såkalt klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått.

Bondetinget 18 – Lier bondelag kåret til årets lokallag

Det ble en ekstra hyggelig årsmøte-middag for Buskerud-delegasjonen i år, da Lier bondelag ble utnevnt til årets lokallag i Norges Bondelag under middagen. -Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro sier lokallagsleder Wiggo Andersen. Vi gratulerer!

59 Topptur i strålende sol

Sola og deltakerne strålte om kapp da 59 grader Topptur ble arrangert for sjette gang 24. mai. Her møtes elvene fra naturbruksskolene til vennskapelig kappestrid. I tillegg til elvene fra Rosthaug og Saggrenda var det også med elever fra Melsom i Vestfold, Kalnes i Østfold og Hvam i Akershus. Saggrenda ble også i år beste lag og beste skole. - Vi er svært godt fornøyd med arrangementet, sier primus motor Karl Henrik Berke

God jobb fra forhandlingsutvalget – en avtale til å leve med

Det har vært travelt for fylkesleder Egil Chr. Hoen om dagen, med både jordbruksforhandlinger og våronn. Begge deler viktige for resultatet på bunnlinja. – Jeg er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtalen for 2019, jeg vil gi honnør til forhandlingsutvalget som har gjort en god jobb sier fylkesleder Hoen. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og var avgjørende å få igjennom for næringa understreker Hoen.

Med mat i fokus

Det skjer stadig positive ting rundt omkring i fylket vårt. Bygdekvinnelaget i Nore og Uvdal lager mat til elvene på Uvdal skole og Nore og Uvdal Bondelag assisterer med servering. – Dette er et veldig positivt tiltak som vi støtter opp om, sier lokallagsleder i Nore og Uvdal Johan Høglund.

Større ramme og bedre fordeling

-Buskerud er et mangfoldig fylke med mange forskjellige produksjoner fra fjord til fjell, som et Norge i miniatyr. Vi sørger for mat, arbeidsplasser og åpne landskap. Om vi fortsatt skal ha aktive bruk over hele fylket vårt, må bonden også få ei lønn å leve av, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. – Jordbruket har nå gitt beskjed om at vi starter forhandlingene med Staten, og vi forventer at resultatet av forhandlingene gir mulighet til fortsatt å ha et mangfold av bruk i hele Buskerud. Da må ramma økes og fordelingen bli bedre understreker fylkesleder Hoen.

Villfisksamlinga 2018

Villfisksamlinga 25.-26.mai Ål i Hallingdal. Hovedtema i år er forbetring av lokale gyteforhold og oppvekstmiljø som hovedtema. Grunna gode støttespelarar er arrangementa gratis!

Et krav om matproduksjon i hele Norge

-Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med gode og framtidsretta løsninger, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. Vi har overlevert vårt krav til årets jordbruksoppgjør til staten i dag. Kravet legger vekt på gode og langsiktige løsninger som styrker mangfoldet i norsk landbruk, og foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i næringa.

Vårens vakreste eventyr på Ringerike

Det årlige vårslippet på Felleskjøpet i Hønefoss er en lang tradisjon. Næringa går sammen om arrangementet og i finværet var det mange som tok turen innom. Ringerikes Blad kunne melde om over 4.000 besøkende. – Dette er vi svært godt fornøyd med, sier leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås. Fagerås kunne vise til et utall av aktiviteter.

Søndre Gjerpen Gård

Våraktiviteter

I Buskerud er det flere lokallag og bønder som har vært aktive i april. Øvre Eiker Bondelag har hatt sin årlige frokostaksjon, Skoger Bondelag har inviterte barnehagebarn på gårdsbesøk og i Lier har det vært Vårlepp i Lierbyen.

Våre samarbeidspartnere