Viste fram pelsdyrnæringa

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Pelsyrfarm Brusand
Frå venstre: Marit Epletveit, leiar i Rogaland bondelag, Lars Petter Bartnes, leiar i Norges bondelag, Geir Pollestad (Sp) og bonde Nikolay Valheim. Foto: Hans Åge Kullbotten

Sist veke var det storinnrykk på pelsdyrfarmen til Nikolay Valheim på Brusand.

Sist veke var det storinnrykk på minkfarmen til Nikolay Valheim og Pauline Grødem. Dei har valt å satsa stort på mink og fekk besøk av både leiar i Norges bondelag, Lars Petter Bartnes, leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit og fleire inviterte politikarar og representantar frå pelsyrnæringa.

Målet for turen var ein presentasjon av pelsdyr- og ferdigfôrproduksjonen.

- Eg er imponert over kva dei har fått til. Det er utruleg kjekt å besøka engasjerte bønder som villig deler kunnskapen sin, seier Epletveit.

Etter besøket gjekk turen vidare til Sirevåg og Rogaland pelsyrfôrlag. Her vart det både tid til omvisning og ein diskusjon om både utfordringa og mulegheiter for næringa.

Rogaland pelsdyrfôrlag nyttar blant anna biprodukt frå næringsmiddelindustrien i produksjonen. Dette blir gjort om til råvarar for ferdigfôr til rev og mink.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere