Vil du vera med på Bondens marked i Rogaland?

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Lokalproduserte grønsaker frå Rogaland. (Illustrasjonsfoto)

Forbrukarar i matfylket Rogaland etterspør Bondens marked. Er det på tide å oppfylla ønsket?

Entusiastar i regionen ønsker å sjå om det er muleg å få til eit Bondens marked i Rogaland. Tirsdag 29. august blir det informasjonsmøte for produsentar av mat og drikke som kan vera aktuelt å selja på ein slikt marknad.

 

Må ha interesserte bønder

Møtet skal vera i Fermenten (gamle Mathallen) i Ryfylkegata i Stavanger og Rogaland bondelag er medarrangør.

- Skal me få til dette må  me i fyrste omgang ha eit godt knippe med bønder som har produkt dei har lyst til å selja på denne måten, seier leiar av Rogaland bondelag, Marit Epletveit.

Ho trur det er marknad i regionen for eit slikt tilbod som Bondens marked er.

 

Mat direkte frå produsentane

Det blir i dag arrangert Bondens marked mange stader i landet. Konseptet vart etablert i Noreg i 2003, etter modell frå det internasjonale konseptet Farmers Market. «Bondens marked» er eit  beskytta merke, eigd og kontrollert av Stiftelsen Bondens marked Norge.

På Bondens marked kan du få kjøpt mat direkte frå produsenten. Produkta varierer gjennom sesongen og også frå marknad til marknad.

Stiftarane bak Bondens marked Norge er Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Hanen og Oikos – Økologisk Norge.

 

- Vil vera med på å leggja til rette

- Det blir opp til dei interesserte kor ivrige dei er. Dette er ikkje noko me tvinger på nokon, men me vil vera med på å leggja til rette viss det er interesse for det, seier Epletveit vidare.

Vil du vera med for å sjå om dette kan vera noko for deg og dine produkt? Interesserte må melda seg på innan 22. august.

Påmeldinga må sendast til randi@bondensmarked.no

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere