Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Rogaland Bondelag har frå vassregion Rogaland fått på høyring – ” Vesentlige vannforvaltningsspørsmål – Midtveishøring i arbeidet med forvaltningsplan for vann” Denne høyringa tar for seg vesentlige spørsmål som må utgreiast nærare før endelig høyringsdokument vert sendt på høyring juli 2014. I denne uttalen er det landbruket som vert omtalt, ein må heile tida vera på vakt på at landbruket ikkje får eit større ansvar for vasskvalitet enn det fakta kan frambringa.

Les hele Rogaland Bondelag sin uttale her.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere