Verdens matvaredag

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Det var godt oppmøte på verdens matvaredag onsdag 16. oktober. Professor Ruth Haugen fra UMB tok for seg de globale utfordringene i matvareproduksjon og fordelingen av matressurser. Hun viste til at det er nok mat i verden, men fordelingen av ressurser er ujevn og håndteringen av matavfall er ikke optimal. Foto: Ruth Haugen

Fra salen ble det uttrykt bekymring for utannelse og kompetanse i landbruket da antall søkere til denne typen studier går ned. Ruth Haugen viste til de tiltakene som blir gjort ved UMB for å gjøre studiene mer attraktive i forhold til markedsføring og sosiale medier. Jordvern var også et sentralt tema. Det kan føles som sterke krefter jobber mot jordvernet og at jordvern i stor grad er et politisk spørsmål. Det ble vist til langsiktige grenser for jordvern og viktigheten av disse. Jordkart der kvalitet på matjorden er skissert blir også brukt. Et annet viktig punkt som ble lagt frem for salen var kommunikasjon utad og ut mot politikere.

 

Underholdning med Gunnar Roaldkvam, Svein Tang Wa og Elin Furubotn

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere