Vellykka kurs i fylkes - og kommunal planlegging.

Av Olav Sande,
  • Tips en venn om denne siden

Om lag 30 deltakarar frå lokallag i Rogaland deltok i kurs på korleis påverke i prosessen i samband med utarbeiding av planar i fylke og kommunar.

I løpet av valperioden skal dei fleste kommunane revidera sin kommuneplanar. Med dei prognoser for utvikling og auke i folketalet som ein har for fylket og fleire av kommunane i Rogaland, vil Bondelaget ha ei viktig oppgåve med å spele inn konstruktive forslag på utviklingsretningar som hindrar omdisponering av jord som i dag vert nytta til matproduksjon. Lokallaga har ei viktig oppgåve med å sjå til at matjorda ikkje vert bygd ned. Det kan ikkje seiast for ofte, ein må koma tidleg inn i prosessen med utarbeiding av planar for å kunna påverke best.
Følgjande tema vart diskutert med innleiing frå:
• Regionalt planansvar:
Fylkeskommunane si rolle, ansvar og myndighet v/Christine Haver, seksjonssjef for regionalplan, Rogaland fylkeskommune
• Kommuneplanen:
Kommunane sitt ansvar og myndighet v/ Øyvind Valen kommunalsjef i Vindafjord kommune
• Transport og arealforvaltning v/Gunnar Eiterjord, seksjonssjef for samferdsel, Rogaland fylkeskommune.
• Staten si rolle, ansvar og myndighet v/Hadle Nevøy, landbruksdirektør, Fylkesmannen i Rogaland.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere