Velkommen til Inn på tunet- Informasjonsmøte 15. januar 2015

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Sted: Øksnevad vgs. Tid: Torsdag 15. januar kl. 18.00- 21.00 Målet med møtet er å lage en møteplass der interesserte kan få grunnleggende kunnskap om Inn på tunet, samt å møte etablerte tilbydere som kan dele sine erfaringer. Møtet er et samarbeid mellom IPT- Rogaland, Fylkesmannen i Rogaland og Norges Bondelag

Program:

18.00     Velkommen v/Jan Idar Haugen, Rogaland Bondelag

18.10     IPT- bonden, muligheter og utfordringer med garden som arena     

               v/Brita  Skallerud, Norges Bondelag

19.00     Godkjenningsordning/kvalitetssystem

              v/ KSL-revisor Bjørn Ausdal Hvaleby.

19.30     Mat

20.00     Presentasjon av tilbud på Øksnevad

              v/ Rune Haaland, rektor ved Øksnevad vgs.

20.30     Nytt fra IPT- satsningen hos Fylkesmannen/ Nasjonalt

               v /Bjørn Steinar Berg, Fylkesmannen i Rogaland

21.00     Vel hjem!

 

Påmelding innen 12. januar til: rogaland@bondelaget.no/  TLF: 51887270.

Møtet er gratis.

 

Vel møtt!

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere