Valnemnda i Rogaland Bondelags innstilling til årsmøte

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Marit Epletveit

Marit Epletveit, leiar i Gjesdal Bondelag, er innstilt som ny styreleiar i Rogaland Bondelag.

Foto: Bondevennen

Valnemnda til Rogaland Bondelag har hatt 4 møter. Styremedlemmane og kandidatar til tillitsverv er intervjua.

Innstillinga frå valnemnda er samrøystes.

Forslag:

Leiar for eit år: Marit Epletveit, Gjesdal Bondelag (ny)

Styremedlem for 2 år: Jan Idar Haugen, Skjold Bondelag (attval)

Styremedlem for 2 år: Ole Martin Eikeland, Suldal Bondelag (ny)

Nestleiar for 1 år: Kjell Andreas Heskestad, Lund Bondelag (attval)

3 varamedlemmar til styret 1. vara Bente Gro M. Slettebø, Bjerkreim Bondelag (attval)

                                          2. vara Guttorm Gudmestad, Rennesøy Bondelag (ny)

                                          3. vara Inga Steinsland, Bjoa Bondelag 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere