Valgnemda har kommet med sine innstillinger til årsmøte i Rogaland Bondelag 2014

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Valnemnda til Rogaland Bondelag for årsmøtet i 2014 har hatt 3 møte. Desse vart haldne på Rogaland Bondelag sitt møterom, Hillevåg, Stavanger. Desse utgjorde valnemnda: Sigmund Slettebø, Eigersund, leiar, Roar Lima Grødeland, Orre, nestleiar, John Egil Frøystad, Skåre, Jørn Apeland, Sandeid, Gunleif Haukelid, Forsand, Gerd Johanne Bøe, Fogn, Sigmund Rangen, Varhaug, Svein Roald Tengesdal, Bjerkreim Sigmund Slettebø leia møta.

Det var kome inn forslag på kandidatar til dei ulike vala frå fleire lokallag. Nemnda har hatt samtalar med aktuelle kandidatar. På bakgrunn av forslaga frå lokallaga, samtalar med aktuelle kandidatar og avklaringar gjennom telefonsamtalar, er valnemnda si innstilling til årsmøtet følgjande. Alle forslaga er einstemmige utanom 1. vara til styret som er vedteken med 7 mot 1 røyst.

Leiar for 1 år;

Ola Andreas Byrkjedal, Gjesdal, attval

Styremedlem frå Dalane for 2 år;

Kjell Andreas Heskestad, Lund, attval

Styremedlem frå Jæren for 2 år;

 Sonja Herikstad Skårland, Time, attval

Styremedlem frå Nord-Rogaland

Jan Idar Haugen, Skjold (ikkje på val)

Styremedlem frå Ryfylke

Lisa Breiland, Finnøy (ikkje på val)

Nestleiar for 1 år;

Kjell Andreas Heskestad, Lund,  attval

Tre varamedlemmer til styret for 1 år:

varar: Arnstein Røyneberg, Sola, attval

varar: Tor Inge Eidesen, Skåre, ny

varar: Guttorm Gudmestad, Rennesøy, ny

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere