Usemje om ny gjødselvareforskrift

Av Are Hauge Braaten,
 • Tips en venn om denne siden

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Gangen vidare er at nå er forslaget overlevert Landbruksdepartementet. Landbruksdepartementet må samordne dei ulike forslaga frå landbruks- og miljødirektoratet. Om forslaget frå departementet ser ut som det som i dag ligg føre er det ingen som kan eller vil sei noko om. Det er Landbruksdepartementet sitt forslag til ny forskrift som kjem på høyring.

Forslaga som påverke vårt fylke mest:

 • Spreietida blir stramma inn  til 1. mars – 1. september. ( 15. februar 1. november)
 • Krav om 8 månader lagerkapasitet.
 • Bruk av mineralgjødsel vert trekt inn i forskrifta.
 • Mineralgjødsel kan berre brukast på areal som er godkjent som spreieareal. (innmarksbeite)
 • Krav om dekke over gjødsellager for husdyrgjødsel frå gris og fjørfe.
 • Utvida gjødslingsfri sone  mot vassdrag.
 • Forslag frå Landbruksdirektoratet:
  • Dagens krav om 4 da/GDE, 3,5 kg P pr da gjeld inntil vidare.
  • Om 5 – 7 år: skjerpa krav på 5 da/GDE, 3 kg P pr da
  • Om 10 år: skjerpa krav på 6 da/GDE, 2,5 kg P pr da.
 • Forslag frå Miljødirektoratet:
  • Går bort frå krav om spreieareal.
  • Gjødsling ut frå prinsippet om balansegjødsling
  • Men, maks 2,4 kg P pr. da. Tilsvarer 6,3 da/GDE
  • Om 5 år; 2,1 kg P pr. da. Tilsvarer 7, 1 da/ GDE

Med god agronomisk drift av våre areal innan alle produksjonar så kan vi i vårt fylke forsvare opp mot 3,5 kg/P pr da, 4da/GDA. God drift og høge grasavlingar på våre kulturbeite er eit viktig tiltak i denne debatten.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Debattmøte

Nationen feirar hundreårsjubileum i år og skal i arrangere ein serie debattmøte over heile landet. Det første er eit møte om peldyrnæringa på biblioteket på Klepp den 20. mars. Det andre er eit møte om dyrevelferd på Garborgsenteret på Bryne den 21. mars. Begge møta startar kl. 19.00

Våre samarbeidspartnere