Unge bønder-kurs 28.-29. oktober 2016

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Rogaland Bondelag og Samarbeidsrådet i Rogaland ønsker velkommen til årets unge bønder-kurs som arrangeres i forbindelse med Agrovisjon 2016 på Stavanger Forum. Målet med kurset er å gi nyttig kunnskap til unge som har eller skal overta gården. Det vil blant annet bli gitt en innføring i juss og eierskifte, tilskuddsordninger landbruksøkonomi og HMS.

Pris:    500 kr enkel/750 for par til overnatting. (Inkl. frokost, lunsj og middag).

400 kr uten overnatting (inkluderer lunsj og middag)

 

På fredag kveld vil det være felles middag og muligheter for å delta på bondepub.

For påmelding: TLF: 95922819/ E-post: marianne.osmundsen@bondelaget.no

 

Påmeldingsfrist: 12. oktober.                    

Program unge bønder- kurs 2016

Hotell Alstor

Fredag 28. oktober

17.00               Vel møtt v/ Ola Andreas Byrkjedal, styreleder Rogaland Bondelag

17.15               Eierskifte i Landbruket v/ Rune Rylandsholm, advokat i Norges Bondelag

19.00               Matpause

19.15               Eierskifte fortsetter

20.30               Middag

 

Lørdag 29. oktober

08.00               Frokost

09.00               Tilskuddsordninger v/ landbruksavdelinga, Fylkesmannen i Rogaland

09.45               Trygghet og helse i landbruket v/Maria Helliesen, LHMS

10.30               Pause

10.45               Landbruksøkonomi v/ Morten Malmin, banksjef landbruk SR- Bank

11.15               Gruppearbeid

11.45               Lunsj

12.30               «Børs og katedral»

                        v/Sveinung Svebestad, styreleder i Nortura

Åpent møte- Å elska ein bonde

13.00               Betydning av partners medvirkning og deltakelse på gårdsbruket.

                        v/ Karin Hovde, KUN

13.45               Pause

14.00               Gjødslingsplan for parforholdet v/ Venke Tendenes og Preben Wolf, Familievernkontoret Sør- Rogaland

16.00               Vel hjem!

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere