Tre av ti dødsulukker skjer i landbruket

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

... skriver Jærbladet i dag. Bli med på HMS-kurs i november!

Her finner du HMS-kursene i Rogaland framover: http://www.lhms.no/kurs/alle/kategori/rogaland

"– Tidspress

Kartleggingar som er gjort, syner at det oftast skjer uhell når bøndene har tidspress og tek raske løysingar.

– Når ulukker skjer, er det gjerne i samband med at bonden berre skal fiksa noko i full fart før han hentar barn i barnehagen, eller skal inn å ha seg mat. Kanskje skal han berre kjøre eit traktorlass til eller flytte ei ku før han skal til med noko anna. Ofte fører tidspress til at bonden ikkje sikrar seg skikkeleg eller tek seg like god tid som han plar gjera, seier Maria Helliesen til Jærbladet.

Det viktigaste, etter HMS-rådgjevaren sitt syn, er at bøndene tenkjer seg om.

– Merksemd er viktig, uhell og ulukker skjer når konsentrasjonen glipp. Det er også viktig at bøndene er medvitne om at dei har eit arbeid som er utsett for ulukker, fastslår Helliesen.

Traktoren er involvert i mange av ulukkene som hender på garden."

Hele artikkelen, som ligger bak en betalingsmur, finner du her: http://jbl.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=37767

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere