Trainee- ordning for matnæringen i Rogaland

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Samarbeidsrådet i Rogaland jobber nå med et prosjekt for trainee i matnæringa i Rogaland. Tilførsel og utvikling av kompetanse er en avgjørende faktor for å opprettholde en aktivt og robust matnæring i Rogaland. Det er behov for kompetent arbeidskraft i denne sektoren både for dem som skal drive en gard og for industrien tilknyttet matnæringen. Antall søkere innen primærnæringsfag har blitt halvert de siste ti årene. Studentene velger ikke produksjonsfag og etterspørselen vil øke fremover. Det ønskes derfor med dette forprosjektet å utarbeide rammer for en trainee-ordning for matnæringen i Rogaland

Med prosjektet ønskes å øke omdømme og rekruttering til landbruksnæringen og matnæringen forøvrig. Prosjektet ønsker å tilføre matnæringen kompetanse og å tilby unge en god start på karrieren.

Forventede resultater:

·         Et mer attraktivt utdannelses og yrkesvalg innen landbruk og matnæringen

·         Økt rekruttering til næringen

·         Et bedre samarbeid på tvers av ulike bedrifter innen næringen

·         Økt kunnskap om utdannelse og yrkesmuligheter innen næringen

·         En attraktiv ordning som bedrifter innen matnæringen ønsker å være del i.

Trainee- perioden har en varighet på to år, hvor traineene arbeider i tre ulike bedrifter i en 7 måneders varighet. I tillegg tilbys traineene å arbeide på et større oppdrettsanlegg, gard eller gartneri i tre måneder, slik at de får anledning til å følge den praktiske driften i et slikt anlegg.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere