Tilskuddsmidler til Rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Formålet med tilskuddet er å stimulere tiltak som er initiert lokalt og regionalt innen for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Det kan gis støtte til kurs, konferanser, seminarer, fagsamlinger, studieturer, mobiliseringstiltak, kompetansetiltak, rekrutteringsprosjekt, forsknings- og utviklingstiltak samt andre tiltak som kan bidra til å nå formålet for tilskuddsordningen.

Mindre prosjekter under 50 000,- kr og kursvirksomhet behandles fortløpende i løpet av året.
Større prosjekter rettet mot rekruttering, likestilling og kompetanseheving har søknadsfrist 16.01.12.
 

Informasjon og retningslinjer finnes på www.rogfk.no eller ved henvendelse til seksjon for Regional Kompetanseutvikling.

Tlf 51 51 67 60
 

Ved spørsmål kan en kontakte Randi Hummervoll på e-post  randi.hummervoll@rogfk.no
 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere