Temamøte i toll og markedsregulering

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget tok del på temamøte i toll og markedsregulering på Utsikten i Kvinesdal onsdag 5. november

Det var Samarbeidsrådet i Rogaland som tok initiativ til møtet og rundt 70 personer møtte fra ulike landbruksorganisasjoner og lokallag. Arne Ivar Sletnes fra Norsk Landbrukssamvirke fortalte om tollvernets trusler og muligheter, Geir Inge Auklend fra Felleskjøpet holdt sitt innlegg om regulering og utfordringer knyttet til korn og kraftfôr og Elin Mariae Stabbetorp fra Norges Bondelag holdt et innlegg om markedsregulering med tittel "hva blir konklusjonen i 2015".

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere