Ta ein skål i mjølk 1. juni

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit tek ein mjølkeskål med Ole Martin Eikeland, styremedlem i Rogaland bondelag.
Leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit tek ein mjølkeskål med Ole Martin Eikeland, styremedlem i Rogaland bondelag.

Me er heldige som har rein og god mjølk frå norske kyr. På torsdag kan du markera Verdens melkedag med ein mjølkeskål.

Verdens melkedag
Initiert av FN i 2001 for å setja fokus på mjølk og meieriprodukt og kva betydning desse har for den globale folkehelsa.

Torsdag 1. juni er det "Verdens melkedag". Det var FN som tok initiativ til denne dagen i 2001 for å setja fokus på mjølk og meieriprodukt og feira betydninga mjølkeprodukt har på den globale folkehelsa.

I år blir dagen markert på sosiale medier med den globale kampanjen, «Raise a glass». Målet er å setja mjølka på agendaen verda over. Vil du vera med? Ta ein skål i mjølk torsdag morgon og post biletet ditt på facebook, instagram eller Twitter. Bruk emneknaggane #worldmilkday og #melkeskål.

 

Slik kan de gjerast! Ta ein melkeskål du og. #worldmilkday #melkeskål

Slik gjer du:

Skål i mjølk og ta ein sjølvi, eller få nokon til å ta eit bilete av deg, gjerne med familie og venner.

Del bildet på Facebook, Instagram eller Twitter med emneknaggane #worldmilkday og #melkeskål.

Viss du ønskjer å sjå folk skåla i mjølk over heile verda, registrer deg på thunderclap på  www.worldmilkday2017.com.

I Norge er det Opplysningskontoret for meieriprodukt som frontar kampanjen.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere