Svineprodusenter oppfordres til å vaksinere seg mot influensa

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Alle svineprodusenter oppfordres til å vaksinere seg mot influensa. Dette for å hindre at smitte kan overføres til svin slik som det var en rekke tilfeller av i 2009 og 2010. Nær 40 prosent av alle svinebesetninger ble den gangen smittet av influensaviruset som fikk betegnelsen pandemisk H1N1.

Denne virusvarianten sirkulerer fremdeles blant mennesker. Det er usikkert om de som ble vaksinert mot pandemisk influensa i 2009/2010 fremdeles er immune. Av den grunn oppfordrer Mattilsynet alle svineprodusenter til å vaksinere seg med årets influensavaksine. Den inneholder en komponent som også gir beskyttelse mot pandemisk influensa.

 Svært mange av landets svinebesetninger vil være mottakelige for smitten. At det fremdeles er aktiv smitte i mange av disse bekrefter dette. Selv om influensaviruset ikke alltid selv gir sjukdom kan det svekke dyrenes motstandskraft og dermed forårsake andre sjukdomstilstander, og da først og fremst luftveislidelser.

 Som svineprodusent kan du selv bidra til å hindre dette ved at du vaksinerer deg mot denne influensavirusvarianten.

 Les mer om om sesongmessig influensa og vaksinering på Folkehelseinstituttets nettsider.

 Kontaktperson Mattilsynet

Solfrid Åmdal, seksjonssjef, seksjon landyr og dyrehelsepersonell - hovedkontoret, tlf. 51 68 43 57.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere