Svarthalespoven

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Rogaland Bondelag deltok på informasjons og diskusjonsmøte om forvaltning av svarthalespove. Møte ble holdt på Klepp rådhus 26. januar. Svarthalespoven er en nyinnvandret fugl som hekker fra Hodne til Vik i Klepp og kom til området tidlig på 70- tallet. Populasjonen har vært stabil i Norge og det er i dag 20- 30 par. Den er klassifisert som sterkt truet i Norge, men stammen har en nesten global utbredelse som anslås å være på 630.000- 805.000 individer. Miljødepertamentet har med bakgrunn i miljøvernsloven gitt Svarthalespoven status som prioritert art og har på denne bakgrunn gjort beslag på store jordbruksarealer i Klepp på Jæren. Et viktig tema var kompensasjonsordning for utsatt slått i de økologiske funksjonsområdene.

Det var stort engasjement i salen der om lag 35 personer møtte. Mange av disse var grunneiere, direkte berørt av problemstillingen. Så mye som 900 dekar kan bli beslaglagt. Disse områdene kan bli ødelagt dersom dersom de ikke blir vannet, gjødslet, holdt fri for ugress og slått som vanlig.  I kompensasjonsforslaget står det blandt annet at erstatninga for å ikke spre eller gjødsle i området 15. april til 31. mai, vil bli erstatta med 150 kroner per dekar. Der slåtten blir utsatt til 15. juli, blir det kompensert med 1500 kroner per dekar. I tillegg kommer ekstra driftskompensasjon på 10%.

Mange var bekymret for landbrukets fremtid, motivasjon til å drive landbruk og for manglende forutsigbarhet for driften på sin gård da det er uvisst når og hvor fuglen slår seg ned.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere