- Svartaste dagen som har vore på mange år

Av Marita Skeie,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringa vil gjennomføre ei styrt avvikling av pelsdyrnæringa innan 2024/2025.

 

- Dette er horribelt. For eit år sidan gjekk fleire politiske parti for ei bærekraftig utvikling, no snur dei tvert om. Det er å halde folk for narr. 

Det seier Atle Roger Evebø, leiar i Fjordane Pelsdyralslag. Han fortel at det er 12 -14 personar som driv med pelsdyr i Sogn og Fjordane, og at han har fått mange tilbakemeldingar etter det vart kjent at Regjernga vil gjennomføre ei styrt avvikling av pelsdyrnæringa.   

- Det er mange som er oppgitt over heile greia. Me trudde me skulle få fred nokre år no. Det kjem stadig nye lover og forskrifter og det er greit, men no er det blitt håplaust. 

 

Korleis ser du på vegen vidare no?

- Me får ta ting litt som det kjem, eg veit ikkje nok om kva dette innebær til å kunne uttale meg no. 

 

 

 

 

 

Middag i Naustdal

Flott fredag i Naustdal

Fredag 16.februar diska tidlegare bondelagskokk Bodil Fjellestad Eikrem opp med fantastisk god mat til styret i Naustdal Bondelag. Sjå video her.

Lokal Mat (Illustrasjonsfoto)

Allsidig kurstilbod innan foredling av mat

- Er du nyskjerrig på å starte opp med foredling av eigne råvarar frå garden din? Då kan det vere lurt å ta kontakt med kompetansenettverk Lokalmat Vest. Dei har mange tilbod om kompetansegjevande kurs.

Arne Rebni Øvreås

Låge tapstal eitt år må ikkje bli sovepute!

- Årvisse ekstraordinære uttak av jerv i fjella i Indre Sogn må til skal ein sikre beiteprioriteten på Vestlandet, sa Arne Rebni Øvreås i møte med Stortingsrepresentant Tore Storehaug frå Krf

Frå tunet på Dalsdalen i Luster

Satsar på nybygg til 18 mjølkekyr

- Det er avgjerande, for at vi skal kunne drive jordbruksarealet i fylket, at det vert lagt til rette for styrka økonomi i å investere på mindre mjølkebruk, lik det som Sigurd Mathias Aasen driv i Dalsdalen i Luster

Tryggare saman i Sogndal

Tryggare saman i Sogndal

Tryggare saman er ein kursserie for alle lokallag i Bondelaget. Onsdag 10.januar vart kveld 1 av 4 arrangert i Sogndal.

Våre samarbeidspartnere