Styresamling på Suldal

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Styret i Rogaland Bondelag styresamling med styremøte i Suldal den 10.-11. september.

Leder i Suldal Bondelag Lars Arne Bjørkland guidet oss igjennom Suldal.

Vi fikk blant annet se Sandsfjord bru, som er viktig for samferdselen i kommunen, hjørnesteinsbedriften Norsk Stein, samt flere gårder.

På Jelsa besøkte vi Thorsen som la om fra melk til ammeku.

På landsnes besøkte vi Knut Landsnes som har 800 mål til villsau, og som bl.a foredler kjøttet selv. Det var en spennende og lærerik tur. 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere