Stormøte landbruk

Av Wenche Pollestad,
  • Tips en venn om denne siden

Måndag 26.01.2015 arrangerer Bondelaga i Hå i samarbeid med SpareBank 1 SR-Bank og Hå kommune stormøte. Sted for møte er Varhaug Idrettspark. Her kommer blant annet Sylvi Listhaug, Lars Petter Bartnes og Ola Bekken og vil ta for seg sentrale landbrukspolitiske spørsmål.

Korleis auke matproduksjonen og samstundes behalde variert bruksstruktur?
Sjølvforsyningsgraden aukar ikkje, korleis skal denna aukast?
Klima, miljø og topografi set grenser for kor store norske bruk kan bli, eller?
Skal norsk matproduksjon vere basert på norske ressursar, eller importerte råvarer og arbeidskraft?

Dato: Måndag 26.01.2015

Tid: Kl. 19.00

Sted: Varhaug Idrettspark

Møteleiar:

Tom Hetland

Program

19.00 Velkomen v/ Mons Skrettingland, ordførar Hå kommune

19.10 Innlegg v/ Sylvi Listhaug, landbruks- og matminister

19.40 Innlegg v/ Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

20.10 Innlegg v/ Ola Bekken, adm. dir. Felleskjøpet Rogaland Agder

20.30-21.00 Enkel servering

21.00-22.00 Debatt med spørsmål fra salen, innleiing av Morten Malmin,

banksjef Landbruk, SpareBank 1 SR-Bank

22.15 Vel heim v/ lokalleiar-bondelaga i Hå

 

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere