Stor interesse for kumelk-kvoter

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Interessen for å kjøpe kumelk-kvoter er langt større enn tilbudet. 14,5 millioner liter kumelkkvote er nå omfordelt til 4 008 søkere som innen 1. desember 2011 hadde meldt interesse for å kjøpe kvote fra staten. Om lag 27 prosent av eierne av landbrukseiendom med melkekvote kjøpte melkekvote fra staten i 2011.Kvotekjøperne meldte inn interesse for et kvotekjøp på 132,7 millioner liter mens de får tilbud om å kjøpe 14,5 millioner liter som staten har til omfordeling.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere