Stavanger Bondelag inviterte bystyrepolitikerne til møte

Av Wenche Pollestad,
  • Tips en venn om denne siden

Stavanger Bondelag inviterte bystyrepolitikerne til et møte på låven hos Oddny og Torgeir Kinn mandag den 23.mars. Det møtte politikere fra de fleste partiene, og i tillegg så var lokallaget godt representert med mange medlemmer.

-  Først hadde vi en omvisning i fjøset før vi gikk på låven og spiste grillmat. Deretter hadde landbruksdirektør Hadle Nevøy et innlegg om betydningen av landbruket i Stavanger og Rogaland, og viktigheten av å bevare arealene med dyrka jord for at matproduksjonen skal kunne opprettholdes.  Verten orienterte også om drifta på gården og om betydningen av forutsigbarhet for å kunne gjøre store investeringer i bl.a. nye bygg.  Også andre rammevilkår som tollvern og budsjettstøtte var blant temaene.

Det ble også god tid til en drøs mellom bøndene og politikerne, og politikerne gav uttrykk for at de satte pris på møtet med bøndene i kommunen.

 

Torgeir Kinn

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere