Statens tilbud sikrer ikke mangfold og økt matproduksjon

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

«Statens tilbud på 4.200 kroner per årsverk er en lavere inntektsvekst enn andre grupper i Norge, og sikrer ikke mangfoldet i norsk jordbruk og rekruttering av nye, motiverte bønder. I stedet fortsetter den strukturutviklinga og ensrettingen mot større bruk», sier Ola Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag.

De fleste norske gårder er små og middels store – det er disse som produserer mesteparten av maten i landbruket. Av naturlige, geografiske årsaker er det vanskelig for mange av disse gårdene å bli så store som Regjeringa ønsker. Vi er tydelige på at vi må satse på bruk i alle størrelser og i hele landet for å nå Stortingets mål om økt matproduksjon på norske ressurser. Det oppnår vi ikke med kutt i budsjettoverføringer, og en ensretting mot store bruk som er samlet i sentrale strøk.

 

For kommentarer, ta kontakt med Ola Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag på tlf 92026833 eller epost ol-an-by@online.no

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere