Solfylt Åpen Gård

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Det ble arrangert seks Åpne Gårder i Rogaland søndag 23. august. Arrangementene ble preget av sommervarme og nydelig vær.

Arrangementene var varierte, med blandt annet ridning, leketraktokjøring, saueklipping, demonstrasjon av gjeterhund med mere.Både frivillige og deltakere var godt fornøyde. Flere bilder finner du på vår facebookside.  

Antall deltakere:

Time: 430

Sandnes: 500

Lund: 400

Nærbø: 600

Bjerkreim og Gjesdal: 600

Stavanger: 500

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere