Siste styremøte for Ola Andreas

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Ola Andreas med fylkesleiarbiltene

Snart er det hans bilete som heng på veggen. Mandag hadde styret i Rogaland bondelag sitt siste møte før årsmøtet.

Avtroppande bondelagsleiar Ola Andreas Byrkjedal ser tilbake på fem innhaldsrike år.

- Kontakten med lokallaga har betydd veldig mykje. Det har blitt mange gilde besøk, seier han etter eit godt siste møte.

Det er ikkje få timar Ola Andreas har brukt på både møter og samtalar i bondelagssamanheng, noko som har gitt mykje inspirasjon til å stå på for rogalandsbonden, anten det har vore vidare i organisasjonen eller mot politikarar.  

- Heldigvis har eg hatt mykje god hjelp. Nå ser eg fram til å få betre tid, seier den avtroppande leiaren, som ikkje kjem til å slutta å framsnakka bonden og landbruket.

- Eg trur ikkje folk er klare over kor mykje verdiskaping og sysselsetting landbruket står for, legg han til.

Ola Andreas Byrkjedal kjem ikkje til å ha problem med å fylla tida framover, sjølv utan leiarvervet i Rogaland bondelag.

- Det er mykje som heng og blør heime, og så kan eg gjerne bli meir delaktig i landbruksmiljøet heime, seier han på veg ut kontordøra i Hillevåg.

Årsmøtet i Rogaland bondelag er fyrstkomande helg, 10. og 11. mars.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere