- Samvirkekonferansen 2018 er ein viktig konferanse

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Askild Eggebø, leiar i Samarbeidsrådet Rogaland, gler seg til konferanse 18.-19. januar.
Askild Eggebø, leiar i Samarbeidsrådet Rogaland, gler seg til konferanse 18.-19. januar.

18.-19 januar inviterer Samarbeidsrådet i Rogaland til stor landbrukskonferanse. Meld deg på i dag!

Konferansen har tittelen «Landbruket skal ikkje inn i det grøne skiftet – me er der allereie», og blir arrangert på Scandic Forus 18.-19. januar. Konferansen er open for alle.

 

Ein del av løysinga

- Me er godt i gang med omlegginga som det grøne skiftet er. Det er det me prøver å belysa med foredragshaldarane på Samvirkekonferansen 2018, seier leiar i Samarbeidsrådet i Rogaland, Askild Eggebø.

Han meiner landbruksnæringa er bevisst på at næringa ikkje bare er ein del av miljøproblemet, men også ein stor del av løysinga.

- Eit samla landbruk kan ha gevinst av «det grøne skiftet», meiner Eggebø.

 

Trendar

Konferansen har også fokus på mattrendar og korleis landbruksnæringa kan tilpassa seg utviklinga i samfunnet.

- Me må vera litt i forkant og læra oss å forstå. Me lever trass alt av å selja varer som folk vil kjøpa, held Eggebø fram.

 

Samlingsplass

Samvirkekonferansen blir arrangert annakvart år og er ein samlingsplass for alle som på ein eller annan måte er involvert i landbruket, i organisasjonar og bedrifter som er avhengige av landbruket eller bare er interesserte i det som rører seg i og rundt landbruket.

- Eg tykkjer me har fått til eit bra program. Eg liker særleg godt at me set fokus på det me sjølv held på med i utlandet. Tine har meieriindustri i USA og Geno er store på avl, for å nemna noko. Og for høns er det litt motsett veg, at andre land ser til Noreg, seier Eggebø.

Konferansen er open for alle. Vil du melda deg på?

Send ein e-post til jorunn.erga.steinsland@bondelaget.no for påmelding eller meir info.

Søk også opp "Samvirkekonferansen 2018" på Facebook.

Prisane er:

Heile konferansen: 2400,-                                                                                                             

Inkluderer dagpakkar, middag om kvelden, overnatting og frokost.

Heile konferansen utan overnatting: 2000,-

Inkluderer dagpakkar og middag om kvelden.                                     

Bare dagtid torsdag og fredag: 1500,-

Inkluderer dagpakkar begge dagane.

 

PROGRAMMET:

Dag 1 - Me er langt inne i det grøne skiftet

11.00               Lunsj

12.00:              Opning og innleiing

                       Askild Eggebø, leiar Samarbeidsrådet i Rogaland

                       Trond Reierstad, leiar i norsk landbrukssamvirke,

12.30:              Kva er gjort, kor er me, kor skal me?              

                       Harald Volden, Tine.

13.00:            Norsk landbruk i møte med klimaendringane                 

                      Nils Vagstad, dagleg leiar NIBIO

13.30:            Pause

14.00:              Ei smart verd treng eit smart landbruk!

                       Ivar Rusdal, styreleiar i Nordic Edge AS.

14:30:             Den neste revolusjonen er grøn!               

                       Anders Waage Nilsen, kreativ leiar i Netlife design, digitalt designbyrå.

15.00:              Framtidige klimaendringar: Kva veit vi eigentleg.

                        Martin Hovland, meteorolog/klimaforskar

15.30:              Pause

16.00:              Norsk landbruk internasjonalt:

  • Olav Eik Nes, adm.dir Norsvin

  • Roar Feedt, direktør forretningsutvikling FKRA

  • Sverre Bjørnstad, adm.dir Geno

  • Tone Steinsland, eigar og eggentusiast i Steinsland og co

17.30:              Rogalandsgarden - Vårt internasjonale ansvar

                        Ole Eriksen, U-landsutvalet.

19.00:              Middag med underhaldning

 

Dag 2:        Ernæring, trendar og dyrkingsmåtar

08.30:              Ernæring og trendar                      

                        Birger Svihus, professor ved NMBU

09.15:              Kaffepause

09.30:              Forbrukartrendar og utfordringar

                        Mats Bendiksby, konserndirektør utvikling og marked, Nortura

10.15:              Tar landbruket omsyn til trendar? Kan norske dyr eta heilnorsk fôr?

                         Per Harald Vabø, ny adm.dir i FKRA

11.00:              Kan landbruket brødfø verda?

                       Christian Anton Smedshaug, dagleg leiar AgriAnalyse

12.00:              Avslutningslunsj

 

 

 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere