Samvirkekonferansen 2014

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Samvirkekonferansen gikk av stabelen 9.- 10. januar og ble arrangert av Samarbeidsrådet i Rogaland. Det var en spennende konferanse med gode foredragsholdere og gode debatter. Tema på konferansen var Rogalandslandbruket mot 2020, dyrevelferd og innovasjon i landbruket.

Fra programmet kan en nevne Ove Bernt Trellevik fra Høyre, Christian Anton Smedshaug fra AgriAnalyse og Sveinung Svebestad fra Nortura som gav sine visjoner om hvordan Rogalandslandbruket vil utvikle seg mot 2020. Temaet dyrevelferd ble innledet av Knut Bøe, professor ved UMB som gav sin forskningsrettede tilnærming til tema. Ole Fjetland fra Mattilsynet presenterte Mattilsynets interesser og Gorm Samson, tidligere veterinær ved pelsdyralslaget viste til misvisende bruk av tall og fremvisning av pelsdyrnæringa i media. Henrik Syse avrundet det hele med å sette det hele i perspektiv på en filosofisk måte. Dag 2 tok for seg innovasjon i landbruket. Ola Bekken fra Felleskjøpet tok for seg fôrutvikling og viste til en stor utvikling og endring i fôring. Erik Selmer- Olsen, konserndirektør i Tine fortalte om produktutvikling og viktige forutsetninger for å utvikle produkt som treffer forbrukeren. Magnor Aske fra Bama viste til deres produkter og et potensiale for større produksjon i næringa. Ingvald Løyning fra Kverneland fortalte om et verdensomspennende konsern med stor suksess. Avslutningsvis fortalte Tore Lærdal om Leardals utvikling og deres måter å tenke på i deres produkstutvikling.

 

På bilde: Olav Røysland, møteleder og leder av Samarbeidsrådet (med produkt utviklet av Leardal), Geir S Toskedal fra KrF og Magnor Aske, daglig leder i Bama Rogaland.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere