Samvirkekonferansen 2014

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Samvirkekonferansen gikk av stabelen 9.- 10. januar og ble arrangert av Samarbeidsrådet i Rogaland. Det var en spennende konferanse med gode foredragsholdere og gode debatter. Tema på konferansen var Rogalandslandbruket mot 2020, dyrevelferd og innovasjon i landbruket.

Fra programmet kan en nevne Ove Bernt Trellevik fra Høyre, Christian Anton Smedshaug fra AgriAnalyse og Sveinung Svebestad fra Nortura som gav sine visjoner om hvordan Rogalandslandbruket vil utvikle seg mot 2020. Temaet dyrevelferd ble innledet av Knut Bøe, professor ved UMB som gav sin forskningsrettede tilnærming til tema. Ole Fjetland fra Mattilsynet presenterte Mattilsynets interesser og Gorm Samson, tidligere veterinær ved pelsdyralslaget viste til misvisende bruk av tall og fremvisning av pelsdyrnæringa i media. Henrik Syse avrundet det hele med å sette det hele i perspektiv på en filosofisk måte. Dag 2 tok for seg innovasjon i landbruket. Ola Bekken fra Felleskjøpet tok for seg fôrutvikling og viste til en stor utvikling og endring i fôring. Erik Selmer- Olsen, konserndirektør i Tine fortalte om produktutvikling og viktige forutsetninger for å utvikle produkt som treffer forbrukeren. Magnor Aske fra Bama viste til deres produkter og et potensiale for større produksjon i næringa. Ingvald Løyning fra Kverneland fortalte om et verdensomspennende konsern med stor suksess. Avslutningsvis fortalte Tore Lærdal om Leardals utvikling og deres måter å tenke på i deres produkstutvikling.

 

På bilde: Olav Røysland, møteleder og leder av Samarbeidsrådet (med produkt utviklet av Leardal), Geir S Toskedal fra KrF og Magnor Aske, daglig leder i Bama Rogaland.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere