Samvirkekonferanse/ VRI- konferanse 2012

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Samarbeidsrådet i Rogaland inviterte til Samvirkekonferanse torsdag 19. januar- fredag 20. januar 2012 på Quality Airport Hotel, Sola. Konferansen er ment som en møteplass for tillitsvalgte og administrativ ledelse på tvers av de ulike organisasjonene i Samarbeidsrådet.

Erfaringsmessig er det både viktig og nyttig å knytte kontakter på tvers av de ulike organisasjonene. Inviterte var også  tillitsvalgte og daglig  ledelse i landbruket sine organisasjoner og offentlige etater i Rogaland.  Stortingsbenken fra Rogaland og repr. fylkeskommunen ble invitert i forbindelse med landbruksmeldingen. 

Dag 2 hadde fokus på løsningene på miljøutfordringene i landbruket. På vegne av VRI Rogaland inviterte Samarbeidsrådet sammen med Biogass Rogaland og Fylkesmannen i Rogaland til dialogkonferanse for å belyse miljøutfordringene og mulige løsninger knyttet opp mot husdyrgjødsel. Konferansen skulle være en møteplass der bedrifter og organisasjoner møtes for utveksling av erfaring og kunnskap innen et særdeles viktig tema; miljøutfordringer i landbruket, spesifikt fosforproblematikken. Konferansen skulle bidra til, og stimulere til videre forskning på området.

Det var om lag 70 påmeldte 19. januar og 110 påmeldte 20. januar på VRI- konferansen. Dette tyder på at det var tema på konferansen som opptar mange.

Blandt foredragsholderne på Samvirkekonferansen kan en nevne Sveinung Svebestad, styreleder i Nortura og Terje Vareberg, tidligere direktør i Sparebank 1 SR- bank som foreleste om rekruttering av tillitsvalgte og styremedlemmer i landbruket sine organisasjoner. Videre tok generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge for seg hvilke utfordringer Rogaland vil får i forhold til den nye landbruksmeldingen. Stortingsrepresentant Siri Meling fra Høyre og Tore Nordtun fra Arbeiderpartiet bidro til videre debatt.

Ved VRI- konferansen gav Frode Lyssandtræ fra LMD en innføring i vannforskriften og revidering av forskrift om organisk gjødselvare. Kristian Spanne fra Innovasjon Ryfylke tok for seg tema; miljøutfordringer løst i andre land. Per Harald Agerup fra Norges Bondelag tok for seg spørsmålet- Nye miljøkrav, politisk eller faglig utfordring? Videre gav styreleder i Reime Agri AS, Sigve Erland en innføring i hvordan man kan ta vare på miljøet og bruke landbruket som partner for å nå dette målet. Torger Gjefsen fra Bioforsk orienterte om optimalisert næringsinnhold i fôret og Oddvar Tornes fra IVAR IKS foreleste om produksjon av biogass og bruk av biorest. Torleiv Bilstad , professor ved UiS avsluttet konferansen med sitt bidrag om fosforfangst.

 

Powerpoint- filene fra konferansen finner du ved å trykke på link til foredragsholdernes navn.

 

 

Sveinung Svebestad og Terje Vareberg

 

 

 

 

 

 

Sigve Erland

 

 

 

 

 

Oddvar Tornes

 

 

 

 

 

Diskusjonsgrupper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere