Sammenligning av Statens tilbud og den nye avtalen

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Onsdag kveld i forrige uke kom regjerings- og støttepartiene til enighet om jordbruksoppgjøret. Her på kontoret har vi satt forslagene opp mot hverandre. Den nye avtalen gir en økning på 250 millioner over budsjett utover Regjeringens originale forslag, og opphever eller demper noen av Regjeringens endringer.

 

 

Statens originale tilbud, Prop. 106 S (2013-2014)

Avtale mellom H, Frp, Krf og V om jordbruksoppgjøret 2014

Endringer i ramme

150 millioner kroner økning.

400 millioner kroner øking

Driftstilskudd melkebruk, ku og geit

Økes med 1000 kroner for ku og geit.

Økes med 2000 kroner, total endring 19,3 mill,-

Felles kvotetak for melkebruk

1.200.000 liter

900.000 liter

Husdyrtilskudd ammeku

Felles sats opp til 50 kyr.

Økes med 100 ,- for de første 50 dyr, total endring 7 mill,-

Husdyrtilskudd sau og ammegeit

Utbetales uavhengig av driftform, reduserer satsintervaller til 2.

Økes med 200 ,- for de første 100 dyr, total endring 136 mill. ,-

Beløpstak husdyrtilskudd

Avvikles.

560 000,-

Slakt av lam og kje

Overfører 300 mill til tilskudd til lammeslakt, som økes med 370 mill.

Post kvalitetstillegg lammeslakt reduseres til 500 mill,-, endring -99 mill. Kvalitetstillegg for kje økes til 300,-, total endring 500. 000,-

Arealtilskudd frukt

Sone 5-7, reduseres med -300/0,- (under/over 40 daa) per dekar. Strukturdifferansiering fjernes.

Sone 5-7, økes med 300,- per dekar, total endring 3,5 mill,-

Arealtilskudd grønnsaker

Sone 1-5, reduseres med -200/350,- (under/over 80 daa) per dekar. Strukturdifferansiering fjernes (ikke potet).

Sone 1-5, økes med 200,- per dekar, total endring 12,8 mill. 

Arealtilskudd bær

Sone 1-4 -300/700,- (under/over 40 daa)

Sone 5-7 -300/1150,- (under/over 40 daa) Strukturdifferansiering fjernes.

Sone 1-7, økes med 300,- per dekar, total endring 7 mill,-

Arealtilskudd korn

Sone 1, 13/8,- (under/over 800 daa).

Sone 2-3, 0/23,- (under/over 800 daa)

Sone 4, -36/-11,- (under/over 800 daa).

Sone 1-4, øks med 17,- per dekar, total endring 49 mill,-

Tidligpensjon

Fases ut.

Beholdes, og bevilgningen økes med 15,2 mill,-

Ferie og fritidsavløsning

Ingen endring i satser, avvikling av strukturdifferansiering.

Bevilgning økes med 24 mill,-

Rådgivning og HMS

-3 mill ,-

Bevilgning økes med 3 mill,-

Tilskudd til utviklingstiltak for økologisk jordbruk

-12 mill,-

Økes med 10 mill,-

Regionale miljøprogram

-18,5 mill,-

Bevilges 6,5 mill,-

SMIL

-70 mill,-

Avsettes 40 mill,-

Klima og miljøprogram

-3 mill,-

Avsettes 3 mill,-

Biogass

-2 mill,-

Avsettes 2 mill,-

Bioenergiprogrammet

Avsettes 25 mill,-

Avsettes 10 mill,-

 

Videre blir Venstre og Kristelig Folkeparti involvert i utforming av mandat til utvalg som skal se på omsetningsområder for melkekvoter. Detaljer i mandatet skal utformes i samarbeid med relevante aktører.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere