Rift om investeringsmidler i Rogaland

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Det nye fjøset til bøndene Jon og Jan Årrestad på Jåttå.
Det nye fjøset til bøndene Jon og Jan Årrestad på Jåttå.

Rogalandsbønder vil satsa som aldri før og har søkt Innovasjon Norge om til saman 520 millionar kroner til investeringar. Potten til fordeling er på 42 millionar.

Investeringsviljen er stor i Rogaland. Utfordringa er å prioritera kven som skal få. Potten til fordeling er nemleg berre på kr. 42 mill.

Møte

Det er 51 melkebruk, 46 ammekubruk og 11 fruktbruk fordelt på 177 dekar som har søkt i Rogaland. I tillegg er det 7 bruk som har søk på landbruksbasert næring.

Søknadstala kom fram på eit møte 29. mars, om landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland i 2017 i Måltidets hus. Innovasjon Norge opna møtet.

Billege ammekufjøs

Andreas Lundegård og Harald Pedersen frå Tveit Regnskap AS la fram tall og idéar om korleis ein kunne bygga billige ammekufjøs. Inspirasjonen hadde dei henta frå ein studietur til Irland. Dei viste til at tal på kr. 50 000 - 70 000.- per mordyr var realistisk å få til også på våre kantar av landet.

Gardsbesøk 

Etterpå gjekk turen til to bønder på Jåttå, Jon og Jan Årrestad, som har bygd nytt fjøs for 100 ammekyr. Dei driv  Angus Gardskjøtt og sel kjøttet direkte ut til forbrukar, etter at Nortura har slakta og pakka det i porsjonspakkar. Deira bygg kom på 70 000 kroner per mordyr utan noko eigeninnsats.

 

 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere