Resolusjoner fra årsmøtet i Rogaland Bondelag 2014

Av Are Hauge Braaten,
 • Tips en venn om denne siden

FN har oppnevnt 2014 til det internasjonale året for familiejordbruk. Dette er en heder til den norske formen for jordbruk. Norge er annerledeslandet. Man må høre på bonden når han uttaler seg om utfordringene i norsk jordbruk.

Resolusjon fra årsmøtet i Rogaland Bondelag 2014, familiejordbrukets år.

 

FN har oppnevnt 2014 til det internasjonale året for familiejordbruk. Dette er en heder til den norske formen for jordbruk. Familiejordbruk har gjennom generasjoner vist seg å være den mest effektive driftsformen. Den gir ekstra motivasjon til stadig forbedring, og ressursene på gården blir utnyttet optimalt.

 

 • For å ta vare på familiejordbruket må regjeringa ta ansvar for å:
  • Sikre stabile rammevilkår i hele landet, slik at unge vil ha jordbruket som levebrød.
  • Innse at matjorda er en avgjørende ressurs, og ivareta jorda til matproduksjon for befolkningen. Husk at kun 3% av Norges areal er egna til matproduksjon, derfor trenger vi et effektiv vern av matjorden.
  • Sikre deleforbudet, bo- og driveplikten, slik at jorden blir eid av bonden som driver den.

Resolusjon frå årsmøtet i Rogaland Bondelag 2014, ”kva seier bonden?”

 • At Noreg har mat til eigen befolkning er Stortinget sitt ansvar. Bonden er reiskapen til å dyrka mat på norsk jord.
 • Timeløna til bonden har vore for låg over lang tid. Det er det største problemet i landbruket.
 • Me har lite matjord. Det er det største problemet i Noreg. Der for treng me produksjon i heile landet, både høgt og lågt.
 • Noreg er annleislandet. Det krev mykje arbeid for å dyrka mat her. Derfor kan ikkje alle norske gardar vera store gardar.
 • Sjå videoen her! 

 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere