Resolusjonene fra årsmøtet i Rogaland Bondelag 2016

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Årets resolusjoner er om rekruttering, løsdriftskravet og det grønne skiftet.

Rekruttering

For å sikre næringens framtid må vi tilrettelegge for rekruttering av nye og dyktige bønder. Nye bønder trenger forutsigbare forhold til investeringer og videre drift. Vi må ha en god avløserordning, og tilrettelegge for ferie på tilnærmet lik måte som resten av befolkninga.

Løsdriftskravet krever statlige investeringsmidler

Med løssdriftskravet står melk- og storfekjøttproduksjonen framfor et kraftig investeringsbehov. Det samlede investeringsbehovet for å bygge om fra båsfjøs til løsdriftsfjøs er i milliardklassen. De økonomiske nedgangstidene skaper behov for aktivitet, og vi bør bruke muligheten til å investere i nye løsdriftsfjøs – og staten må bidra med omstillingsmidler. Viljen til å satse på drifta er der, men midlene må være tilgjengelig.

Det grønne skiftet og jordvern

Jordvern er den viktigste nøkkelen til det grønne skiftet. Det er viktig å holde fokus på at matjorda er uerstattelig. Skal vi få et effektivt vern, må også lokalpolitikerne få et eierforhold til dette.

 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere