Resolusjonane frå årsmøtet i Rogaland Bondelag

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Les dei her.

  1. Vegutbygging: Ei brikke for å bevara matkammeret.

Viktige samferdselsårar , som E-39 og E-134, må leggast i trasear som i størst mogleg grad unngår å ta matjord. E-39 er den viktigaste vegen i Sør-Rogaland. Alternativ trase som er foreslått av Rune Gjedrem vil gå over store deler av Høg-Jæren og vidare mot Flekkefjord. På denne strekninga vil det også gå med dyrka jord, men i langt mindre grad enn å byggja ny motorveg langs nåverande E-39. Endå viktigare er det å sjå på kva ein eventuelt ny trase kan utgjera for å bevara matjorda på Jæren. Folk buset seg nærare ny veg, som då vil vera fjellgrunn.

Årsmøtet vil be sentrale vegmyndigheter om å utrede ny trase for E-39, og bidra til at den pågåande utbygginga av E-134 foregår med matjord i tankene.

 

  1. Kvifor rive gode fjøs?

Årsmøtet i Rogaland Bondelag vil at fristen for å utfase gode og velfungerande båsfjøs opphørar. Mange av disse fjøsa er velholdte og ivaretar dyrevelferden. Målet om lausdrift oppnås ved et krav om at alle nye fjøs som bygges skal være lausdriftfjøs.

 

  1. Pelsdyrnæringa – et gode

Årsmøtet i Rogaland Bondelag vil ha en fortsatt norsk pelsdyrnæring.

Norsk pelsdyrnæring er en lønnsom og bærekraftig produksjon som styrker verdiskapningen i landbruket.

 

  1. Forsking og kunnskap gjer trygg mat.

Rogaland Bondelag støtter opp om NMBU Høyland og den rollen dei har i utdanning av dyrehelsepersonell, samt deira rolle innan forsking og utdanning av humanmedisinarar gjennom prosjektet SEARCH (Sandnes Education and Research Center Høyland). Forsøksgarden spelar ein viktig rolle for dyre- og folkehelsa. Forsking og kunnskap gjer friske dyr og trygg mat.

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere