Resolusjon frå årsmøtet i Rogaland Bondelag 2013.

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Utan importvern og jordvern stopper landbruket. Importvernet og matjorda er avgjerande om ein skal auke norsk matproduksjon

•Regjeringa har lova å sikre ei auke i norsk matproduksjon i takt med befolkningsauken som er omlag 1% per år.
•Regjeringa må nytta seg av retten til å ha eit best mogleg fungerande importvern for norskproduserte varer.
•Utan importvern vil det vera umogleg å ha produksjon i heile landet.
•Matjorda må tas vare på, og ikkje brukast til anna verksemd. Dette for at våre etterkommarar skal kunne produsere sin eigen mat.

Landbruket treng langsiktige planar oginntektsmoglegheiter som gjer at næringa kan fornyast og vidareutviklast ut frå framtidige behov.Då er importvernet avgjerande, og matjorda ein føresetnad.

 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere