Rekordoppmøte på bondelagsmøte på Bore samfunnshus

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

møte bore bondelag

80 personar ville få med seg nytt om framtida for landbruket på Jæren. Møtet i regi av bondelaga i Klepp og Sola bondelag sette ny rekord.

- Møtet handla om kor vidt trenden om å bli størst muleg vil halda fram, eller om tradisjonelle familielandbruk også vil bestå framover, fortel leiar i Bore bondelag Jon Tore Refve.

Hovudtalar på møtet tysdag kveld var professor og rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Dag Jørund Lønning.

Han snakka mykje om at ein må behalda mangfaldet i landbruket og ikkje bare bli større og større.

- Lønning ser verdien i mangfaldet og i det å nytta ressursane og ha landbruk i heile landet. Me må tenkja annleis enn å bare bli større og større. Det var veldig interessant å høyra på han, seier Refve vidare.

Ordførar Ane Mari Braut Nese (H) og rådmann Torild Lende Fjermestad i Klepp var også med på møtet og informerte om blant anna planane om eit felles landbrukskontor på Jæren og korleis kommunen ser på vidare utbygging.

Ordføraren minna også bøndene på at dei ikkje må gløyme å profilera seg som matprodusentar.

Marit Epletveit, som er foreslått som ny leiar i Rogaland bondelag, hadde også eit innlegg om blant anna klima, miljø og utfordringane framover.

- Kvifor trur du det kom så mange på møtet?

- Me har gjort litt ekstra ut av marknadsføringa denne gongen, med blant anna annonse i Bondevennen, men me har også brukt facebook og fått hjelp av Rogaland bondelag til å få ut informasjon. I tillegg var det nok eit tema mange tykkjer er spanande, seier Jon Tore Refve.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere