Region- og kulturutvalet i Rogaland fekk påskehelsing av Bondelaget.

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

På møte som utvalet hadde på torsdag fekk medlemmane ei påskehelsing frå styret i Rogaland Bondelag. Det var god stemning, gode tilbakemeldingar på landbruket i fylket. Bondelaget sin påskeaksjon var det fleire av utvalsmedlemmane som hadde merka seg. Regional- og kulturutvalet har ansvar for fleire ramevilkår for landbruket som til dømes vassdirektivet og eigne innspel til jordbruksforhandlingane. Vi skal på eit seinare tidspunkt møta utvalet for å presentera landbruket og dei utfordringane landbruket i fylket har i tida framover.

Utvalsmedlem Tone K Brantzæg (H) passe T skjorta godt.
 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere