Rapporten fra NILF om verdiskapning i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer i Rogaland har kommet.

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

På oppdrag fra Rogaland Bondelag har NILF gjennomført en verdiskapningsberegning for Rogaland basert på data fra 2010. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland Fylkeskommune og Innovasjon Norge Rogaland. Rapporten har gjort beregninger av verdiskapning fra tradisjonelt jordbruk og annen næringsaktivitet med utgangspunkt i ressurser fra landbrukseiendommer, tilleggsnæring. Dette har gitt nyttig informasjon til politikere og andre tilknyttet til landbruket. Rapporten bidrar til å synliggjøre viktigheten og hvor stor økonomisk betydning landbruket har i hver enkelt kommune. NILF har gjennomført beregninger for en rekke fylker.

Les hele rapporten på NILF sine sider.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere