Politisk møte der Rogalandsbenken og ordførere i Rogaland var spesielt invitert.

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Måndag 29 april arrangerte Bjerkreim Kommune, Bjerkreim Bondelag, Rogaland Bondelag og Rogaland Bonde-og småbrukarlag til politisk møte i Bjerkreims samfunnshus i Vikeså. Bjerkreims ordfører Marthon Skårland (H) åpnet møte og ønska alle velkommen. Tom Hetland var møteleder.

Den Danske Professoren i internasjonal økonomi, Søren Kjeldsen-Kragh, hadde temaet:

”Er stordrift veien å gå for å auke matproduksjonen og lønnsomheten.”

Han snakket om det Danske landbruket og deres utfordringer. Og konkluderte med at det Danske landbruk har valgt feil spor, og mistet sin ”Goodwill. Han mente videre at produktivitets-galskapen måtte stoppes og at det måtte satses på kvalitet. At en måtte akseptere skjerpa krav, og oppfordret til samarbeid mellom bønder. Han mente også at landbrukstøtten måtte endres.

 

Forskningsdiriktør Bioforsk Nils Vagstad, snakket om matjord i et berdeskapsperpektiv.

 Han mente vi må innrette oss slik at vi klarer og håndtere framtidige utfordringer, som for eksempel, naturkatastrofer. Han påpekte at utdanning var viktig.

Han satte ting litt på spissen med å si bla. : er mat bare for bønder ?? Militærsikkerhet er vel ikke en sak primert for Norske offisere.

Videre mente han at beredskapen ligger i jordvern, produksjons -kapasitet og kompetanse.

 

Administrerende direktør i Agri Analyse Christian Anton Smedshaug, hadde temaet : Klare Norske bønder å produsere i tråd med målsetningene til stortinget om en økning på 20 %.

Han sa at kornproduksjonen måtte auke 70 % , kjøtt og mjølke produksjonen måtte dobles. Han kunne også fortelje at Noreg er et av de landene med lavest selvforynings grad. Han mente også at vi måtte ha en struktur som er tilpassed areal resursene. Og at vi måtte utnytte arealet. ”Jo større vi blir, jo dårligere areal-utnyttelse”.

Lønnsomhet = jordvern

 

Det var godt møte og en god og engasjert debatt, men det var få politikere som hadde tatt turen til Vikeså.

Marton Skårland

F.v Nils Vagstad, Søren Kjeldsen- Kragh, Kristian Anton Smedshaug

Tom Hetland

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere