Pelsdyrhald er eit viktig dyreslag i norsk landbruk

Av Wenche Pollestad,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleiar Ola Andreas Bykjedal tok opp pelsdyrhald som er ein del av og eit viktig dyreslag i norsk landbruk.

Les hovedpunkta til Ola Andreas sitt innlegg her:

Pelsdyrhald er ein del av og ei viktig dyreslag i norsk landbruk. Norske pelsdyr er eit godt etablert næring med internasjonal suksess. I vårt land har vi 275 bruk med pelsdyr. Norsk pelsdyrhald er ei viktig distriktsnæring og den eigne seg godt på bruk der arealressursane er avgrensa og bidreg til at bonden kan arbeide på garden på heiltid.    Kvifor er norsk skinn, saman med dansk skinn, på pristoppen ved aksjonshusa.       

                             

 1. Klima her i landet er perfekt med tanke på korleis minken vil ha det.                                                                          2. God tilgang på ferske råvare til fôrproduksjon, råvare frå både landbruk og havbruk.                                                  3. Rimelege byggekostnader samanlikna med andre landbruksbygg.

Vidare beklage eg at fraktstøtta til pelsdyrhald vart fjerna i årets jordbruksforhandlingane. Eg har registrert at staten ikkje hadde noko forhandlingsrom å gå på her.  NOU dokumentet  om  framtidas pelsdyrhald skal behandlas til hausten.  Pelsdyrhald er ein naturleg del av norsk landbruk.  Dette må heile næringa jobbe for!

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere