Pelsdyrhald er eit viktig dyreslag i norsk landbruk

Av Wenche Pollestad,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleiar Ola Andreas Bykjedal tok opp pelsdyrhald som er ein del av og eit viktig dyreslag i norsk landbruk.

Les hovedpunkta til Ola Andreas sitt innlegg her:

Pelsdyrhald er ein del av og ei viktig dyreslag i norsk landbruk. Norske pelsdyr er eit godt etablert næring med internasjonal suksess. I vårt land har vi 275 bruk med pelsdyr. Norsk pelsdyrhald er ei viktig distriktsnæring og den eigne seg godt på bruk der arealressursane er avgrensa og bidreg til at bonden kan arbeide på garden på heiltid.    Kvifor er norsk skinn, saman med dansk skinn, på pristoppen ved aksjonshusa.       

                             

 1. Klima her i landet er perfekt med tanke på korleis minken vil ha det.                                                                          2. God tilgang på ferske råvare til fôrproduksjon, råvare frå både landbruk og havbruk.                                                  3. Rimelege byggekostnader samanlikna med andre landbruksbygg.

Vidare beklage eg at fraktstøtta til pelsdyrhald vart fjerna i årets jordbruksforhandlingane. Eg har registrert at staten ikkje hadde noko forhandlingsrom å gå på her.  NOU dokumentet  om  framtidas pelsdyrhald skal behandlas til hausten.  Pelsdyrhald er ein naturleg del av norsk landbruk.  Dette må heile næringa jobbe for!

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere