Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Nationen feirer hundreårsjubileum i år og arrangerer med dette en serie debattmøte over hele landet. Det første var et møte om peldyrnæringa på biblioteket på Klepp den 20. mars.

Fremtredende i debatten var Guri Wormdahl, informasjonssjef i Norges Pelsdyralslag, Geir Pollestad, leier av næringskomiteen på Stortinget og stortingsrepresentant for Senterpartiet, samt Kjartan Alexander Lunde, fylkesleder i Rogaland Venstre. Eva Nordlund, kommentator i Nationen, ledet debatten.

Kjartan Alexander Lunde mente pelsdyravvikling er støttet av forsknings og fagmiljø som Veterinærinstituttet, rådet for dyreetikk og Mattilsynet. Geir Pollestad mente dette ikke var en sak om dyrevelferd da denne produksjonen blir flyttet til et annet land som ikke har like strenge krav for dyrevelferd som det vi har i Norge. 

Det ble etterlyst informasjon om kompensasjon og forslag til hva slags produksjon det er mulig for pelsdyrbøndene å gå over til. Kjartan Alexander Lunde ble invitert ut på besøk til en pelsdyrfarm.

Godt oppmøte på Klepp Bibliotek

Pelsdyrbonden Bjørn Kjetil Frafjord fra Dirdal forteller om sin situasjon

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Debattmøte

Nationen feirar hundreårsjubileum i år og skal i arrangere ein serie debattmøte over heile landet. Det første er eit møte om peldyrnæringa på biblioteket på Klepp den 20. mars. Det andre er eit møte om dyrevelferd på Garborgsenteret på Bryne den 21. mars. Begge møta startar kl. 19.00

Våre samarbeidspartnere