Overskot i saueproduksjonen – kva med vegen vidare?

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Innlegg på Bondetinget, av Bente Gro Slettebø, første vararepresentant i styret til Rogaland Bondelag

Overskot i saueproduksjonen – kva med vegen vidare?
Sauer er nokre flotte skapninger. Dei gir god mat og er kanskje Norges beste gartnere?
I Rogaland er me bekymra over at me i Norge har gått i frå underskot på lammekjøt til overskot på kort tid. Nortura varsler auka omsetningsavgift og lågare prisar. I Rogaland har ingen fått innovasjonsmidler til sau i 2016. Dette bl.a fordi knappe midler vart valgt brukt på mjølk, men og fordi ein ikkje ynskja å stimulera til overproduksjon i sauenæringa.Men kva tenker resten av landet?


Me registrerer at der er saueprosjekt i andre deler av landet. Me registrerer at og sauenæringa utvikler seg mot store besetninger. Er dette starten på ei utvikling me vil ha? Er dette vegen å gå? Mange garder har sau i kombinasjon med andre produksjoner. Resultatet: Mange besetninger på under 50 sau til 100 bidrar til mykje god landskapspleie spreidd over store deler av landet.


I mitt nabolag er ku+sau=sant. Kva gjer dei om inntekta på sau går ned? Har ein då  to val: auka eller gje seg? 
Kva vinn me eller tapar me med ei utvikling mot store besetninger innan sau? Me er redde me tapar balansen i markedet. Me tapar då inntekt. Kulturbeite tapar om dei små besetningene tapar. «På jakt etter de største blomstene tråkker vi så lett på de små» (Margot Sandsmark) Ikkje sikkert dette gjelder alltid, men det er noko å tenkje på.
Går inntektene ned vil fleire små gi seg. Er der ikkje rom for dei?


Rogaland vil advare mot blind fremadstorming i sauenæringa. Norges Bondelag må ta dette med seg inn i arbeidsåret. Me må vera vakne, gjera kloke val til det beste for heilheten i norsk matproduksjon. Me må ha hendene på rattet og vera klar over følgene av det me held på med. 

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere