Oppsummering av statens tilbud 2016

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Staten la i dag fram tilbudet til jordbruket. Her er en oppsummering og en sammenligning av de sentrale momentene ved statens tilbud og jordbrukets krav.

Statens tilbud er på 90 millioner kroner med en inntektsvirkning på 4.200 kroner per årsverk, i motsetning til 20.800 jordbruket ba om. Rammen består av økte priser til 125 mill. kr. og en reduksjon i budsjettoverføringer på 70 mill. kr.

Staten fortsetter ensrettinga mot stordrift og mangfoldet taper. Det er ingen vilje til å redusere inntektsgapet.

Sentrale grep i jordbrukets krav:

·   Gir små og mellomstore gårdsbruk et økonomisk løft.

·   Legger til rette for å øke produksjonen av norsk storfekjøtt for å dekke etterspørselen i markedet.

·   Bedrer økonomien i produksjonen av korn.

·   Styrker lønnsomheten til utmarksbeite.

·   Redusere inntektsgapet til andre grupper

·   Øke budsjettmidlene, og målrette dem til å styrke strukturen i areal- og husdyrtilskuddene.

·   Markedsmulighetene må sikres og utnyttes

Rammen til tilbudet:

Finansiering                            tall i Mill. kroner

Krav

Tilbud

Målpris                                                                     

Budsjettmidler                                                          

Økt inntektsvirkning av jordbruksfradraget             

Ledige midler fra 2015                                             

193

557

34

 

56

125

-70

21

 

56

SUM FINANISERING                                             

860

90

 

Endring i målpriser:

Krav

Tilbud

Melk:              + 5 øre pr l

+ 5 øre pr l

Fôrkorn:          +9 øre pr kg

+5 øre pr kg

Matkorn:         +9,5 øre pr kg

+6,4 øre pr kg

Potet:              +15 øre pr kg

+9 øre pr kg

Oljevekster:    + 9 øre pr kg

+5 øre pr kg

Grønt / frukt:  + 2,5 %

+ 1,3%

Gris:                + 10 øre pr kg

- 9 øre pr kg

Prisnedskriving på korn +5,7 øre

+ 1 øre

Driftstilskudd, melk og ammeku:   +22.700,- pr foretak.

Ingen endring

 

Distriktstilskudd melk: ingen endring

0,12 øre sone B

Distriktstilskudd egg: ingen endring          

-45 øre /kg

Pristilskudd kjøtt: ingen endring

 

Lammeslakttilskudd: settes til 500/lam, 300/kje i 2017

500/lam, 300/kje

Distriktstilskudd kjøtt: +1,00 kr/kg i sone 3-5                

Ingen endring

Kvalitetstilskudd storfe: +0,40 kr pr kg

Storfe kl. O - -4 kr/kg, O+ +8,75 kr/kg

Tilskudd til dyr på beite: +15 kr/storfe på utmarksbeite, 12 kr/sau

+42 kr/storfe på utmarksbeite, 12 kr/sau

Kulturlandskapstilskudd: -10kr/daa

-10kr/daa

Arealtilskudd:

 

grønnsaker frukt og bær + 225 kr/daa.

Ingen endring

Korn får et differensiert tilskudd etter areal – høyere for mindre en 400 daa, lavere for høyere en 400 daa.

+13 kr/daa sone 1-3, ingen endring sone 4-7

Arealtilskudd grovfôr + 13kr/daa i sone 5,6 og 7.

-75 kr/daa i sone 1, -10 kr/daa sone 3-4, sone 2, 5-7 ingen endring

Potet/grønnsaker: +10 kr/daa inntil 400+ daa for grønnsaker.

Ingen endring

Husdyrtilskudd:

 

Melkeku: +512 kr/dyr fra 1-17 dyr, -22 kr/dyr 18-26 dyr, -175 kr/dyr 27-51 dyr, -234 kr/dur fra 52-100 dyr, -784 kr/dyr for 100+dyr. 

Ingen endring

Ammeku: 568 kr/dyr 6- 40 ammekyr. Husdyrtilskuddet +253 kr/dyr for opptil 50 ammekyr. 51 til 100 ammekyr - 234 kroner/dyr, tak på 100 ammekyr.

Ingen endring

Sau: +45 kr/dyr opp til 100 dyr, +20 kr dyr 101-400 dyr. Tak på 400.

+11 kr alle sau

 

Avlsgris: +110 kr/dyr

Slaktegris: +3 kr/dyr

 

-182 kr/dyr

- 4 kr/dyr

 

 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere