Oppfordret til sterkt samhold

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

- Nå er det viktigere enn noen gang at næringa står samla, sa fylkesleder Ola Andreas Byrkjedal da han ønsket velkommen til felles ledermøte for Rogaland Bondelag og Nord-Trøndelag Bondelag fredag.

Ledersmøtet i Rogaland og Nord-Trøndelag Bondelag samler rundt 100 tillitsvalgte fra de to fylkene.

I to dager er hundre tillitsvalgte og gjester samlet på Sola Strand Hotel i Rogaland til felles ledermøte. Leder i Rogaland Bondelag, Ola Andreas Byrkjedal, ønsket velkommen og sa at utfordringene står i kø.

- Vi hadde en landbruksminister som var opptatt av å snakke landbruket opp og fram. Nå har vi fått en landbruksminister som er mer poptatt av forbrukerne og maten, men vi får håpe hun også blir opptatt av oss som produserer mat, sa Byrkjedal.

Han ville ikke dømme utfra det hun har sagt og gjort tidligere, men utfra hva hun leverer. Det er staket ut en ny landbrukspolitisk kurs, ut fra regjeringserklæring og samarbeidsavtalen, og det kan by på utfordringer, påpekte han.

- Utfordringene er til for å overvinnes. Det er bare å brette opp ermene og stå på. Vi har vært ute i tøft vær før. Dette skal vi klare. Det er viktigere enn noen gang at næringa er samla, enten vi driver i Rogaland, Trøndelag eller andre steder, sa Byrkjedal.

Landbruk i rivende utvikling

Leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag påpekte at norsk landbruk er i en rivende utvikling, og at landbrukssektoren er en av de største fastlandsnæringene med 90.000 sysselsatte.

- Vi har hatt en produktivitetsøkning på 6-7 prosent pr år de siste 10 åra, og vi har en teknologisk utvikling med blant annet 1.200 melkeroboter i Norge.

Ola Andreas Byrkjedal og Asbjørn Helland innledet for fylkeslagene i Rogaland og Nord-Trøndelag på Solastrand.Det som særpreger norsk matproduksjon, er en stabil produksjon med færre bønder. Mer produksjon er basert på importert soya. Inntektene fra bonden kommer mer og mer fra pris. Økonomien i primærleddet er dårligere, foredlingsleddet presses mens detaljistleddet vertikalintegrerer og har en voldsom overkapasitet, påpekte Helland.

Han viste til at andelen av statsbudsjettet pr innbygger i Norge er 2.600 kroner pr innbygger. I USA er støtten 3.200 kroner pr innbygger, inkludert matkuponger. Og i Norge bruker folk bare 11 prosent av inntekta på mat.

- Lønnsomheten i landbruket er så følsom, at vi hvis vi får et Frp som fjerner 30 prosent av inntekta vår, vil det nesten ikke bety noe i pungen til forbrukerne, men det kan velte hele det  norske landbruket.

- Samlet sett vil de forslagene i regjeringsplattformen få dramatsike følger, sa Helland og viste til forslagene om å fjerne odelsloven, konsesjonsloven og åpning for AS i landbruket.

- Regjeringen vil styrke eiendomsretten, men spørsmålet blir for hvem? spurte Asbjørn Helland.

Store konsekvenser

Både Nord-Trøndelag og Rogland har hatt besøk av den nye landbruks- og matministeren Sylvi Listhaug, og bondelagene har møtt henne.

- I Rogaland er det blitt omdisponert 9.434 dekar mellom 2005 og 2012. Vi påpekte på at det kan få store konsekvenser om delingsforbud, priskontroll og bo- og driveplikt fjernes, sa fylkesleder Ola Andreas Byrkjedal i Rogaland Bondelag.

Han påpekte at risikoen er stor for at kapitalsterke kjøpere vil kjøpe opp landbruksendommer i håp om at det kommer en omregulering. - For oss er er det vanskelig, for ikke å si umulig, å konkurrere på pris.

- Vi trenger forutsigbarhet for å investere, både vi og næringsmiddelindustrien. Vi trenger stabile rammevilkår. Tollvern er helt avgjørende, markedsregulering, kvoter og konsesjonsgrenser er viktig, sa han.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere