Omvising for næringssjefen i Rogaland Fylkeskommune

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Wiig
Orientering om ramevilkåra for gartneri under omvisning hjå Jone Wiig

Elisabeth Faret, næringssjef i Rogaland fylkeskommune, fekk ein omvising i Rogalandsjordbruket.

Jordbruket er ei stor og viktig næring i Rogaland, og fylkeskommunen er ein viktig samarbeidspartnar for vidare utvikling i jordbruksnæringa i Rogaland. Rogaland Bondelag arrangerte ein omvising i rogalandsjordbruket der næringssjefen fekk betre innblikk i korleis den moderne jordbruksproduksjonen i Rogaland er og kan utviklast vidare. På turen var det og tid til orienteringar om jordbrukspolitikk og rammevilkåra for jordbruksnæringa.

Elisabet Faret og seniorrådgjevar Iver Jan Leren i næringsavdelinga fekk besøke garden hjå fylkesleiar Marit Epletveit, der det vart sett av tid for eit kjøkkenbordmøte.

På dei flatare delane av Jæren blei det omvising på gartneriet hjå Jone Wiig, mjølke- og ammekufjøset hjå Arnstein Røyneberg, og biogassanlegget hjå Olav Røysland.

Olav Røysland orientere om bruk av biorest  i planteproduksjon.

 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere