- Nyttig med leiarmøte

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Torbjørn Madland og Inga Steinsland var to av 31 påmelde lokallagsleiarar på leiarmøte i Rogaland bondelag.
Torbjørn Madland og Inga Steinsland var to av 31 påmelde lokallagsleiarar på leiarmøte i Rogaland bondelag.

Torbjørn Madland er fyrstereisgut og Inga Steinsland gammal travar på leiarmøta til Rogaland bondelag. Men at møtet er nyttig, er dei begge samde om.

Det er laurdag 11. november og det årlege leiarmøtet til Rogaland bondelag går mot slutten. 31 lokallagsleiarar frå heile fylket var påmeldt årets møte. To av dei er Torbjørn Madland frå Gjesdal bondelag og Inga Steinsland frå Bjoa bondelag. Medan Inga har vore med mange gonger før, var Torbjørn på sitt aller fyrst møte som leiar i sitt lokallag.

- Det har vore gildt. Eg meiner det er viktig med eit slikt møte, ikkje minst for motivasjonen. Eg kjenner meg endå meir motivert til å gjera ein god jobb som leiar nå, seier Torbjørn.

- Og ikkje minst så er det veldig sosialt og ein blir kjent med mange nye folk, legg den nyvalde leiaren i Gjesdal bondelag til.

- Tips og råd

Også Inga er godt fornøgd etter årets møte. Ho har vore leiar i Bjoa bondelag i mange år.

- Leiarmøta er kjekke å vera med på. Det er ein flott arena å bli kjent med andre, få drøfta ting ein tenkjer på og få tips og råd, seier ho, og trekkjer fram at det er gildt når det kjem foredragshaldarar frå leiinga i Norges bondelag for å halda innlegg.

- Det gjer at det blir kortare veg til dei i Oslo. Det blir enklare å ta kontakt når ein lurer på noko, legg Inga til.

Eigen del for nye leiarar

Leiarmøtet hadde også fleire inviterte gjester både frå andre landbruksorganisasjonar, samvirkebedrifter og fylkesmannen i Rogaland, i tillegg til andre tillitsvalde i Rogaland bondelag.

Møtet hadde i år ein eigen del for ferske bondelagsleiarar. Elles var programmet variert og deltakarane fekk blant anna ei oppdatering på landbrukspolitikken og kvalifiser gjetting om kva ein kan venta seg frå politikarane, innspel frå sidelinja frå både politikarar og media, ei påminning om rettane til bonden og kva forventningar ein kan ha til eigen organisasjon.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere