Møte i Dalanerådet

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaga i Dalane hadde samling mandag 5.januar på Helleren gard i Lund.

Det var tid for planlegging av arrangementer i det nye året og iveren for å samarbeida om oppgåvene var til stades.

I tillegg vart det laga eit innspel til valgnemda i Rogaland Bondelag.

Det vil bli åpen gard, HMS-dag fellesmøte om jordbruksforhandlingane 2015 blant anna.

 

Dalanerådet

Arnstein Bendiksen frå Gjensidige gjekk gjennom saker som det gjekk å samarbeida om. Gjensidige er flinke å få med nye medlemmer til Bondelaget. Det vart snakka mykje om brannvarslingsanlegg og vedlekehald av desse anlegga. Dette blir tema i dette året.

Bygdeutviklar Kenneth Bakkehaug var med oss og vil bidrog i rådet med sine erfaringar. HMS og samarbeid var viktig ting han drog fram.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere